Om

Till yrket är jag docent i religionsfilosofi vid Lunds universitet, och efter drygt tjugo år som universitetslärare har jag god erfarenhet av individualiserad handledning på olika nivåer och med mycket positiva utvärderingar.

Genom mitt företag, Erica Appelros Coaching AB, erbjuder jag nu coaching, speciellt i relation till kursen Becoming a SuperLearner, men även för andra behov. Jag älskar själv att lära mig nya saker och vill gärna hjälpa dig som vill utvecklas i livet genom att utforska nya kunskapsområden och ta till dig nya färdigheter.

Boka gärna ett kostnadsfritt zoom-samtal med mig om du har någon fråga eller vill samtala förutsättningslöst kring på vilket sätt jag skulle kunna vara till nytta för dig, för att nå dina mål och komma vidare i livet.

 

Erica Appelros Coaching AB Org. nr. 559221-4968, Lund, Sweden